|  | 

مدلینگ پسر

گروه تلگرامی پسران متجاوز که دختران را فریب می دادند دستگیر شدند

img-responsive

گروه تلگرامی پسران متجاوز که دختران را فریب می دادند دستگیر شدند

گروه تلگرامی پسران متجاوز که دختران را فریب می دادند دستگیر شدند

پسران متجاوز که گروه تگلرامی برای فریب دادن دختران ایجاد کرده بوندند دستگیر شدند. یکی از قربانیان این گروه دختری به نام الهام بود که بارها توسط اعضای این گروه خبیث مورد تجاوز قرار گرفت. این 6 جوان و نوجوان در قالب باند تلگرامی ببا دختران رابطه جنسی می کردند و از آن فیلم میگرفتند و دختران را تهدید می کردند که فیلم را پخش می کنند.

دستگیری پسران تلگرامی که به دختران تجاوز می کردند

وقتی دختری در پلیس آگاهی شیروان پرده از فعالیت باند آزارگران که در تلگرام به شکار طعمه هایشان می پرداختند پلیس وارد عمل شد و در تجسس ها پی برد الهام در تلگرام با پسری آشنا شده و در یکی از محله‌های شهر با وی قرار گذاشته است که پسر جوان، او را فریب داده

و  به گزارش تاپ ناز پس از جلب اعتمادش، به خانه مجردی خود دعوت کرده وطبق برنامه‌ریزی با تعارف نوشیدنی مسموم، دختر جوان را بی‌هوش کرده و از صحنه تجاوز به وی فیلم و عکس تهیه کرده است.کارآگاهان دریافتند در مرحله بعدی جوان شرور با تهدید به انتشار فیلم و عکس، الهام را تحت سلطه خود قرار داده

و نه تنها بارها به وی می کند بلکه این دختر را مجبور می کند با دوست وی نیز رابطه داشته باشد تا از این صحنه تجاوز نیز فیلم تهیه کند اما الهام نپذیرفته و جوان متجاوز در این مرحله پیشنهاد دیگری می دهد از او پول خواسته و تهدید می کند تا الهام یکی از دوستانش را در اختیار خواسته ها و هوسرانی های آنها قرار دهد.

وقتی سعید به این خواسته نیز می رسد با بدقولی عکس و فیلم ها را از بین نمی برد و باز به تهدید دختران می پردازد و مرتب از آنها پول و رابطه می خواهد.با این سرنخ ها پلیس به الهام آموزش داده تا با سعید قراری بگذارد و همین اقدام کافی بود تا سعید با ۵ عضو باندش که همگی متجاوز هستند و در تلگرام دختران زیادی را به دام کشانده اند دستگیر شود.

با توجه به غافلگیر شدن این ۶ پسر متجاوز آنها نتوانستند فیلم های داخل گوشی شان را حذف کنند و همین کافی بود تا پلیس در بررسی این فیلم ها به صحنه های مشابه تجاوز به دختران زیادی را به دست آورد.هر ۶متجاوز در بازجویی ها چاره ای جز اعتراف ندیدند و پلیس با راهنمایی های انها دختران گرفتار در باند متجاوزان را یکی پس از دیگری شناسایی کردند.

بنابه این گزارش،پس از شکایت این دختران با توجه به شکل جرم که تجاوز است پرونده برای رسیدگی تخصصی و صدور رای سنگین با دادگاه کیفری استان ارجاع داده شد.

دستگیر افراد گروه تلگرامی پسران شرور متجاوز

همچنین : 

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

گروه تلگرامی پسران متجاوز که دختران را فریب می دادند دستگیر شدند

%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%84%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%ae%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7

ABOUT THE AUTHOR