|  | 

سرگرمی و تفریحی

دلیل درد قبل از اجابت مزاج (مدفوع) چیست؟

دلیل درد قبل از اجابت مزاج (مدفوع) چیست؟

درد پیش از اجابت مزاج به چه دلیل است؟ خیلی از افراد به مشکلات اجابت مزاج توجه نمی کنند مگر اینکه دچار درد شوند. درد قبل از اجابت مزاج یا مدفوع می تواند بقدری شدید باشد که باعث ترس و نگرانی فرد شود. در خیلی از مواقع، درد کم قبل از اجابت مزاج می تواند …

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

دلیل درد قبل از اجابت مزاج (مدفوع) چیست؟

%d8%af%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%82%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%a8%d8%aa-%d9%85%d8%b2%d8%a7%d8%ac-%d9%85%d8%af%d9%81%d9%88%d8%b9-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f2018

ABOUT THE AUTHOR